ประชาสัมพันธ์ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ