ตรวจประเมินการเปิด Hospitel ศุภมิตร - เลิศธานี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลศุภมิตร และ โรงแรมเลิศธานี ในการตรวจประเมินการเปิด Hospitel ศุภมิตร - เลิศธานี สถานพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว (Hospitel) ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1816


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  รางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีพ.ศ. 2562

  08 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ "นาวาภิกขาจาร" แต่งไทยใส่บาตร ย้อนวิถีชาวพุทธ คนลุ่มแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  29 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรม โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ฉลองครบรอบ 11 ปี

  04 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี จัดโครงการ Central / Robin Love the Earth 2023

  17 ก.ค. 2566