รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย จากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าระหัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาลตำบลท่าระหัดดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสนามการแข่งขันและจัดเตรียมถังขยะให้เพียงพอ รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

  View : 1544


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด

  29 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ตรวจประเมินการเปิด Hospitel ศุภมิตร - เลิศธานี

  13 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด , ผู้อำนวยการกองช่าง , และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ร่วมประชุมประชาคม เรื่องการดำเนินการเจาะน้ำบาดาล พร้อมระบบประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าระหัด บริเวณโครงการจัดรูปที่ดินเทศบาลตำบลท่าระ

  26 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการจราจรและแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี +5 ความรู้สึกทั้งหมด3333

  12 ม.ค. 2566