ถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม แด่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน 7 วัด

วันที่ 23 กรกฎาคม 264 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม แด่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดชายทุ่ง หมู่ 5 , วัดท่าโขลง หมู่ 3 , วัดคันทด หมู่ 4 , วัดโพธิ์นางเทรา หมู่ 3 , วัดมเหยงคณ์ หมู่ 1 , วัดใหม่ (บัวลอย) หมู่ 2 , วัดโพธิ์คอย หมู่ 2

  View : 406


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  งานป้องกันฯ ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบมุมกล้องCCTV เพื่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังอาชญากรรมและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

  29 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ตำบลท่าระหัด ปี 2564

  21 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) walk in ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าระหัด

  26 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK ณ วัดท่าโขลง หมู่ที่ 3

  10 ก.ย. 2564