ประชุมประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคันทด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ได้จัดประชุมประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคันทด หมู่ที่ 4 (กรณีคณะกรรมการชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งคณะ) ???? ณ ศาลาการเปรียญวัดคันทด หมู่ที่4

  View : 1535


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ“การออกแบบการจัดการระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการ” กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี

  09 มิ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิถีชุมชนบ้านโคกหม้อ วัดชายทุ่ง หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  24 ก.พ. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2566

  18 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  12 ต.ค. 2565