ประชุมประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคันทด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ได้จัดประชุมประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคันทด หมู่ที่ 4 (กรณีคณะกรรมการชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งคณะ) ???? ณ ศาลาการเปรียญวัดคันทด หมู่ที่4

  View : 330


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีประเพณี สารทลาว

  14 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมหารือและมอบภารกิจการตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยรอส่งโรงพยาบาล

  13 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ สำรวจ สถานกักกันในชุมชนท่าระหัด ณ โรงเรียนวัดคันทด หมู่ที่ 4 (Local Quarantine)

  02 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นางนพมาศวัดชายทุ่ง ประจำปี 2564 เดินทางเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง”

  29 พ.ย. 2564