มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 , หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ที่มีความรุนแรงและยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อใด การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) สร้างความหวาดกลัว เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องได้รับความเดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคม

  View : 912


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  หาแนวทางแก้ไขผังเมืองรวม และพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

  01 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน

  06 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัดและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  03 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหมู่ที่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  03 พ.ย. 2564