หาแนวทางแก้ไขผังเมืองรวม และพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับ นายมีโชค นัฏสถาพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขผังเมืองรวม และพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด ให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนในชุมชน และจังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1033


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง