ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนท่าระหัด หมู่ที่ 1

หมู่ 1 ตำบลท่าระหัด - สนามฟุตบอล ภายในวัดมเหยงคณ์ - ลานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในวัดมเหยงคณ์

  View : 1827


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  • ดูภาพในอัลบัม
    1 รูป

    นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2566

    11 ต.ค. 2566
  • ดูภาพในอัลบัม
    1 รูป

    นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ และเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2565 ซี่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหั

    26 ก.ค. 2565
  • ดูภาพในอัลบัม
    1 รูป

    พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

    23 ต.ค. 2564
  • ดูภาพในอัลบัม
    1 รูป

    นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด

    29 ส.ค. 2565