มอบใบเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบใบเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่นายขวัญ รอดโฉมฉิน เป็นคนต้นแบบของสังคม ได้อุทิศที่ดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร เนื้อที่ 0.048 ไร่ ให้เป็นที่ดินทางสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ..

  View : 1538


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตของจังหวัดสุพรรณบุรี

  06 ม.ค. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  03 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 ชุมชนคันทด

  15 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัดและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  03 ธ.ค. 2564