ตรวจระบบความปลอดภัยอาคารและป้าย ของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการสุ่มตรวจระบบความปลอดภัยอาคารและป้าย ของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสุพรรณบุรี ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 32 ทวิ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548

  View : 886


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดเปิดท้ายโลตัส

  29 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

  12 พ.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง

  17 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนโคกหม้อ หมู่ที่ 5

  11 ต.ค. 2562