กิจกรรมมอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา ราย นางสาวบุญชุบ อร่ามเรือง อยูบ้านเลขที่ 215/2 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของชมรมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  View : 1175


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยทั่วไทย ร่วมใจสานสันติ” จัดขึ้นโดยศาลแขวงสุพรรณบุรี

  06 ก.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลท่าระหัด ประจำปี 2566

  13 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุชสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก และกีฬาสีประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคันทด หมู่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  13 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  11 ก.พ. 2565