กิจกรรมมอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา

นศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา ราย นางสาวบุญชุบ อร่ามเรือง อยูบ้านเลขที่ 215/2 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของชมรมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  View : 1367


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด .ร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2566

  12 พ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมพิจารณากลั่นกรอง การขอต่ออายุใบอนุญาตโรงแรม ณ โรงแรม โอ เค รีสอร์ท หมู่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  20 ก.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องการบูร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

  17 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  23 ก.พ. 2566