งานป้องกันฯ ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบมุมกล้องCCTV เพื่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังอาชญากรรมและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันฯ ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบมุมกล้องCCTV เพื่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังอาชญากรรมและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 1134


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  23 ธ.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อเลือกกรรมการตัวแทนเจ้าของที่ดิน ในคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2564

  19 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 5 ครัวเรือน ณ บริเวณศูนย์รับความช่วยเหลือ หมู่ 3 บ้านท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวั

  03 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ และเด็ก 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2565 ซี่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหั

  26 ก.ค. 2565