การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

  View : 448


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

  11 ธ.ค. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน

  01 ก.ค. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) walk in ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าระหัด

  26 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ติดตาม มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  14 ต.ค. 2564