ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางการทำงานให้กับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ดร.อุดม โปร่งฟ้า และ ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบแนวทางการทำงานและให้กำลังใจกับ นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด หลัง กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเจริญของชาวตำบลท่าระหัด

  View : 761


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด จัดการประชุมการรายงานสถานะการเงิน “ประจำไตรมาสที่ 4” (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ 2564

  23 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  05 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด

  08 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมหารือและมอบภารกิจการตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยรอส่งโรงพยาบาล

  13 ก.ค. 2564