โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ วัดชายทุ่ง, วัดท่าโขลง, วัดคันทด, วัดโพธิ์นางเทรา, วัดโพธิ์คอย, วัดใหม่(บัวลอย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเชิญชวนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำบุญในการจัดซื้อต้นเทียนพรรษาถวายวัด จำนวน 7 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงศาสนา

  View : 2478


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีทำบุญเนื่อง​ในวันตำรวจ ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ กต.ตร. สภ.เมืองสุพรรณบุรี และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจ และอาสาสมัครผู้สนับสนุน ช่วยเหลืองานของ สภ.เมืองสุพรรณบุรี

  17 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  10 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการซ่อมแซม ดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  01 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  22 ก.ค. 2564