โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ วัดชายทุ่ง, วัดท่าโขลง, วัดคันทด, วัดโพธิ์นางเทรา, วัดโพธิ์คอย, วัดใหม่(บัวลอย) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเชิญชวนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำบุญในการจัดซื้อต้นเทียนพรรษาถวายวัด จำนวน 7 วัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำนุบำรุงศาสนา

  View : 69


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

  13 ส.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิถีชุมชนบ้านโคกหม้อ วัดชายทุ่ง หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  24 ก.พ. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตของจังหวัดสุพรรณบุรี

  06 ม.ค. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  25 เม.ย. 2563