นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด จำนวน 14 ราย ณ ห้องประชุมวรรณรินทร์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด จำนวน 14 ราย ณ ห้องประชุมวรรณรินทร์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 933


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเวทีเสวนาฟังเสียงคนสุพรรณบุรี “สุราเสรี มีราคาที่ต้องจ่าย ความเสียหายใครจะรับผิดชอบ“ (ช่วงเช้า)

  31 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีทำบุญเนื่อง​ในวันตำรวจ ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ กต.ตร. สภ.เมืองสุพรรณบุรี และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจ และอาสาสมัครผู้สนับสนุน ช่วยเหลืองานของ สภ.เมืองสุพรรณบุรี

  17 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด จัดการประชุมการรายงานสถานะการเงิน “ประจำไตรมาสที่ 4” (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ 2564

  23 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่องการระบายน้ำลงแหล่งน้ำลำสมุห์ หมู่ 4 (ชุมชนคันทด) ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  06 ม.ค. 2565