การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  View : 638


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  20 ธ.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย)

  11 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

  07 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

  11 ธ.ค. 2563