การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  View : 907


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

  07 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในตำบลท่าระหัด

  20 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  งานป้องกันฯ ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบมุมกล้องCCTV เพื่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังอาชญากรรมและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

  29 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  05 ส.ค. 2564