นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมชั้น 3

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 36


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ตรวจประเมินการเปิด Hospitel ศุภมิตร - เลิศธานี

  13 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง ความโปร่งใสและนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อพึ่งตนเอง

  17 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  10 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด รับมอบที่ดิน บริเวณซอยหลังสระว่ายน้ำศรีเกษมพูล จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 22.7 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด ซึ่งมีผู้อุทิศที่ดิน จำนวน 1 ราย คือ นายฉลอง ชาวกำแพง เพื่อให้เป็นทางสาธารณะประชาชนในพื้นที่

  27 ต.ค. 2565