นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 24


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุกในปีต่อๆไป ณ ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

  12 มิ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานพัฒนาชุมชน ร่วมหารือแนวทาง เรื่องการบริหารจัดการขยะ ในเรือนจำ ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 3 ตำบลท่า

  20 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อหาแนวทางในการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจ ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

  19 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้ารับมอบโล่ การสนับสนุนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รายการ “the princess maha chakri sirindhorn cup tour of thailand”

  27 เม.ย. 2566