นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 33


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการ “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน” ครั้งที่ 14

  18 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเมืองเหน่อมาร์เก็ต เพื่อเชิญชวนคัดแยกขยะเปียกจากการประกอบการให้เป็นรูปธรรม เป็นต้นเเบบของตำบลท่าระหัด

  15 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดคันทด

  17 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดร่วมให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ••จากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

  18 มิ.ย. 2565