นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 35


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานนิติการ ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านพีพี 8 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  07 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบถุงยังชีพ จากหอการค้าไทย

  22 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และพล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หาแนวทางในการรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลท่าระ

  09 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สจ.ศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และนายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมมอบถุ

  17 พ.ย. 2564