นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าระหัดทั้ง 5 หมู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าระหัดทั้ง 5 หมู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 20


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 และแผนพัฒนาท้องถิ่น

  22 ก.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ณ ห้องวรรณรินทร์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  07 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  23 ก.พ. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับอำเภอเมืองฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการฯ ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

  10 มี.ค. 2566