นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมการบูร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมการบูร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 33


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณากลั่นกรอง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

  21 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ได้มอบหมายนางสาวทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  28 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

  28 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565

  30 พ.ค. 2565