การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

  View : 73


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และหัวหน้าสำนักสำปลัด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1-2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

  21 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจหาสถานที่พักรอระดับชุมชน CQ Community Quarantine

  03 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

  21 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) รอบที่ 2 หมู่ 1 - หมู่ 5 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

  18 ม.ค. 2566