นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดเข้าร่วมโครงการอุ่นไอรัก อ้อมอกแม่ (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ น้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ รู้ถึงความกตัญญูกตเวที และการตอบแทนถึงพระคุณแม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด จัดโครงการอุ่นไอรัก อ้อมอกแม่ (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ น้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ รู้ถึงความกตัญญูกตเวที และการตอบแทนถึงพระคุณแม่

  View : 65


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าเวรเพื่อให้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอุทกภัย ประจำปี 2565

  01 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

  23 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

  11 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK ณ วัดชายทุ่ง หมู่ที่ 5

  10 ก.ย. 2564