นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ของทุกปี

  View : 138


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา จัดพิธีมอบกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ ให้แก่เด็กปฐมวัย โครงการโรงเรียนห่วงใย School ‘s smaile

  05 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด และหมวดทางหลวงบางปลาม้า ร่วมทำกิจกรรม โครงการรักษาความสะอาดบริเวณฟุตบาท (ทางเท้า) ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพ

  08 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่แจกยารักษาโรค ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  27 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง

  10 ก.ย. 2564