นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเปิดโครงการป้องกันและตรวจสุขภาพทางสายตา เพื่อแก้ไขภาวะสายตาบกพร่อง และโรคทางสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตำบลท่าระหัด ณ อาคารอเนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเปิดโครงการป้องกันและตรวจสุขภาพทางสายตา เพื่อแก้ไขภาวะสายตาบกพร่อง และโรคทางสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตำบลท่าระหัด ณ อาคารอเนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 64


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

  30 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองการศึกษา ร่วมมอบขนม ให้กับโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร

  05 ม.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  บรรยากาศการประกวดนางนพมาศวัดชายทุ่ง ครั้งที่ 4 งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นโดย วัดชายทุ่ง และเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับบริษัทชมเดือน คอมเพล็กซ์ จำกัด

  22 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด .ร่วมกิจกรรม “ปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัย” ประจำปีการศึกษา 2566

  12 พ.ค. 2566