นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธ

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงลำสมุห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

  View : 99


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมโครงการ สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน “คุณทิ้ง เราเก็บ” ครั้งที่ 16 ณ อุทยานสัจจะและกตัญญู ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และวัดป่าเลไลยก์ว

  22 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ตำบลท่าระหัด ปี 2564

  21 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  11 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่แจกยารักษาโรค ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

  27 ก.ย. 2564