นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดชายทุ่ง หมู่ 5 วัดท่าโขลง หมู่ 3 วัดคันทด หมู่ 4 วัดโพธิ์นางเทรา หมู่ 3 วัดมเหยงคณ์ หมู่ 1 วัดใหม่ (บัวลอย) หมู่ 2 วัดโพธิ์คอย หมู่ 2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 75


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬาอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  04 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบแว่นตา ตามโครงการป้องกันและตรวจคัดกรอง สุขภาพตา เพื่อแก้ไขภาวะสายตาบกพร่อง เทศบาลตำบลท่าระหัด โดยได้คัดกรองความผิดปกติทางสายตาผู้สูงอายุ และผู้พบปัญหาทางการมองเห็น

  13 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  12 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  23 ก.พ. 2566