นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องวรรณรินทร์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหั

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องวรรณรินทร์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหั

  View : 83


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 5 ครัวเรือน ณ บริเวณศูนย์รับความช่วยเหลือ หมู่ 3 บ้านท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวั

  03 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

  04 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด

  29 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

  14 ต.ค. 2564