นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 110


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมทำสร้อยลูกปัดกระดาษ เพื่อสร้างรายได้เสริม ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมกองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัด

  27 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ณ วัดมเหยงคณ์

  16 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  17 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องการบูร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

  17 ส.ค. 2565