นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด , หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 182


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ "นาวาภิกขาจาร" แต่งไทยใส่บาตร ย้อนวิถีชาวพุทธ คนลุ่มแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  29 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมหารือ การดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

  28 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

  01 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ (กอ

  02 มิ.ย. 2566