นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ลงพื้น​ที่แก้ไขปัญหาวาง​เสาเข็ม​ปิดเส้นทางสาธารณะสัญจร​ภายใน​หมู่บ้าน​ ณ พื้นที่ ม.1 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด , นิติกร , เจ้าหน้าที่กองช่าง , ร่วมกับ นายจิรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส และนางสาวพัสวี บุญสิทธิ์ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม สารวัตรจราจร สภ.เมืองสุพรรณบุรี , และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้น​ที่แก้ไขปัญหาวาง​เสาเข็ม​ปิดเส้นทางสาธารณะสัญจร​ภายใน​หมู่บ้าน​ ณ พื้นที่ ม.1 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เบื้องต้นได้ประชุมหารือรับฟังข้อเท็จจริง จากทุกฝ่าย ซึ่งได้รับความร่วมมือในการ "นำเสาเข็ม (ชนิดปูน ขนาดยาวประมาณ 6 เมตร จำนวน 3 ต้น วางขวางถนนภายในหมู่บ้าน) ออกทันที" ส่งผลให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน (ม.1 และ ม.2 ต.ท่าระหัด) เข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนกรณีพิพาทแนวเขตพื้นที่ ทางสาธารณประโยชน์กับชุมชนโดยรอบ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้แจ้งนัดหมายผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมฯ อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เพื่อสร้าง​ความเข้าใจ และติดตามเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายต่อไป

  View : 89


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนท่าระหัด หมู่ที่ 1

  11 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  23 ธ.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

  13 ส.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 50 คน และนำนักศึกษาที่ได้รับการอบรมช่างไฟฟ้าจาก โครงก

  31 พ.ค. 2566