นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประชาชนมั่นใจ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน”

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประชาชนมั่นใจ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 105


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  26 ก.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน

  06 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

  10 พ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบแว่นตา ตามโครงการป้องกันและตรวจคัดกรอง สุขภาพตา เพื่อแก้ไขภาวะสายตาบกพร่อง เทศบาลตำบลท่าระหัด โดยได้คัดกรองความผิดปกติทางสายตาผู้สูงอายุ และผู้พบปัญหาทางการมองเห็น

  13 ม.ค. 2566