นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เพื่อถ่ายทอดความคิดและองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน โดยมีกลุ่มสตรีท่าระหัด ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ

  View : 179


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด มอบถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ตำบลท่าระหัด

  21 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 ชุมชนคันทด

  15 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด กองช่าง และงานนิติการ สำนักปลัด ประชุม เรื่อง ตรวจสอบการรุกล้ำคูคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั

  25 พ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

  18 ธ.ค. 2565