นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด และประชาชนในตำบลท่าระหัด … ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด และประชาชนในตำบลท่าระหัด … ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 217


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

  13 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

  11 ส.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องวรรณรินทร์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหั

  24 ก.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้ารับมอบโล่ การสนับสนุนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ รายการ “the princess maha chakri sirindhorn cup tour of thailand”

  27 เม.ย. 2566