ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด นางอาภา สุนทรศารทูล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี"

ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด นางอาภา สุนทรศารทูล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี" ตามนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดโพธิ์คอย ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 233


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

  14 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุม​ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลปกครอง กรณีพิพาททางสาธารณะ ต้องคืนพื้นที่สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน กว่า 60 ตารางวา (ม.1 ต.ท่าระหัด)

  11 ก.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบใบเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณ

  18 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

  04 ส.ค. 2566