นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และงานนิติการ , กองช่าง ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมหมู่บ้านเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และ #งานนิติการ , กองช่าง ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมหมู่บ้านเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือเรื่องการโอนสาธารณูปโภคและพื้นที่ ให้กับทางเทศบาลฯ ดูแลต่อไป

  View : 122


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด มอบถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ตำบลท่าระหัด

  21 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

  15 ก.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน

  06 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุม เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าระหัด

  29 มิ.ย. 2564