ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด กองการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงาน กลไกการจัดการความปลอดภัย . ทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานระดับอำเภอ โดย ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด กองการศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงาน กลไกการจัดการความปลอดภัย . ทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานระดับอำเภอ โดย ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 201


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ณ วัดมเหยงคณ์

  16 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมชั้น 3

  07 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองการศึกษา ร่วมมอบขนม ให้กับโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร

  05 ม.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมเปิดพิธีเปิดการจัดแข่งขันมวยไทย ในวันกีฬาแห่งชาติ

  18 ธ.ค. 2564