นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 เดือน มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 เดือน มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 209


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบถุงยังชีพ จากหอการค้าไทย

  22 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  บริจาคโลหิต ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  01 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  23 ก.พ. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด •• ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก พัฒนาบึงลำสมุห์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณัฐภัทร

  12 ต.ค. 2565