นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุกในปีต่อๆไป ณ ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุกในปีต่อๆไป ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 186


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

  21 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

  13 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขมสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 (มหกรรมสุขภาพเชิงรุก) ณ เทศบาลตำบลสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  21 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ได้มอบหมายนางสาวทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  28 มี.ค. 2566