นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด , อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ร่วมมอบผ้าอ้อม แผ่นรองซับ

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด , อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ร่วมมอบผ้าอ้อม แผ่นรองซับ #ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ #ประจำปีงบประมาณ 2566

  View : 185


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  29 พ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องการบูร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

  17 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2566 แก่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  27 ก.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ

  05 ส.ค. 2565