นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางอาภา สุนทรศารทูล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และ พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42 และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 300 รูป ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางอาภา สุนทรศารทูล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และ พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42 และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 300 รูป ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 160


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

  13 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  19 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณากลั่นกรอง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

  21 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒

  13 ส.ค. 2564