นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ เทศบาลตำบลห้วยวังทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 148


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

  10 พ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

  12 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ติดตาม มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  14 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารเครื่องเกียรติยศประกอบศพ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

  01 พ.ค. 2566