นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 50 คน และนำนักศึกษาที่ได้รับการอบรมช่างไฟฟ้าจาก โครงก

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 50 คน และนำนักศึกษาที่ได้รับการอบรมช่างไฟฟ้าจาก โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้า ขั้นพื้นฐานในชุมชน โรงเรียน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง และชุมชนบ้านโคกหม้อ ภายใต้โครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 218


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมประเมินแผนพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อพิจารณาเป้าหมายการประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน ให้แก่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ณ ห้องประชุม MC (Management Cockpit)

  08 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

  30 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ตรวจประเมินการเปิด Hospitel ศุภมิตร - เลิศธานี

  13 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุชสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก และกีฬาสีประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคันทด หมู่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  13 ม.ค. 2566