นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 198


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดร่วมตรวจสอบกับคณะอนุกรรมการจัดทำสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา โอนสาธารณูปโภคให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “หมู่บ้านเณรแก้ว” จำนวน 451 แปลง

  24 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

  28 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ตรวจความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้

  23 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง

  17 ส.ค. 2564