นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณชุมชนโพธิ์คอย หมู่ 2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณชุมชนโพธิ์คอย หมู่ 2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 197


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

  21 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นางนพมาศวัดชายทุ่ง ประจำปี 2564 เดินทางเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง”

  29 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  05 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กองช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมพิจารณากลั่นกรอง การขอต่ออายุใบอนุญาตโรงแรม ณ โรงแรม โอ เค รีสอร์ท หมู่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  20 ก.ค. 2566