นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคนิค และปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 274


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด รับมอบที่ดิน บริเวณซอยหลังสระว่ายน้ำศรีเกษมพูล จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 22.7 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด ซึ่งมีผู้อุทิศที่ดิน จำนวน 1 ราย คือ นายฉลอง ชาวกำแพง เพื่อให้เป็นทางสาธารณะประชาชนในพื้นที่

  27 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์พักรอระดับชุมชน CQ Community Quarantine

  16 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ติดตาม มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  14 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน โครงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าระหัด

  07 ม.ค. 2566