โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลท่าระหัด ประจำปี 2566

  View : 303


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  17 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2564

  04 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

  23 ก.พ. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดเข้าร่วมโครงการอุ่นไอรัก อ้อมอกแม่ (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ น้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ รู้ถึงความกตัญญูกตเวที และการตอบแทนถึงพระคุณแม่

  09 ส.ค. 2566